สรงน้ำพระที่บ้าน แบบถูกต้อง ทำแล้วเจริญรุ่งเรือง

สรงน้ำพระที่บ้าน แบบถูกต้อง ทำแล้วเจริญรุ่งเรือง

…การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้อง••

รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้มีความสะอาดและความบริสุทธิ์ หรือที่เราจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถวายเครื่องเถราภิเษก••

ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้า ให้ปราศจากจากมลทินและสิ่งต่างๆให้มีความเบิกบานใจ มีความสุขใจ••

เกิดเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ในบ้าน ตามความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงในยุคของปัจจุบันนี้••

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

••พานและถาดรองตามความเหมาะสม••

••เครื่องหอม (ดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม/ น้ำอบ/ น้ำปรุง)••

••ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ••

••ผ้าผืนใหม่สำหรับเช็ดทำความสะอาด••

••ขันใส่น้ำ••

••โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว••

•••ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน•••

1. อันเชิญพระพุทธรูปหรือกรอบรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่ ก่อนอันเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำชั่วคราว ให้กล่าวขอขมา

โดยนะโม 3 จบ ตามด้วย

“ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” จากนั้น จึงอันเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว…

2. อันเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว…

พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม..

3. เตรียมเครื่องหอม โรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ

4. ทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระ เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาด…

5. ตั้งจิตอธิษฐานและสรงน้ำพระไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับกล่าวขอขมา…

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำพระที่บ้าน…

ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย…

“อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง”

กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูป

หากคุณได้สรงน้ำพระที่บ้านแล้ว อย่าลืมรดน้ำขอพรพ่อแม่และบุคคลที่คุณเคารพนับถือ

เพราะท่านเหล่านี้ก็ต่างมีบุญคุณแก่เราเช่นกัน ถ้าทำได้ดังนี้ ชีวิตของคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอน…

•••รู้แบบนี้แล้ว มาลองกันเลย…..เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต•••

ขอบคุณที่มา…share-si