ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี เท่านั้น โผล่แล้วรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ 2000 ปี

ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี เท่านั้น โผล่แล้วรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ 2000 ปี

เป็ยบุญที่ไๆด้เห็น….ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้พบว่าระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง หลังเข้าสู่ฤดูแล้ง ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 3 -4 เมตร+++

ทำให้หลายจุดเกิดสันดอนทรายเป็นบริเวณกว้างกลางลำน้ำโขง ถึงแม้จะเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบภัยแล้ง แต่ยังส่งผลดีต่อเรื่องการท่องเที่ยวช่วงหน้าแล้ง …

โดยเฉพาะบริเวณกลางลำแม่น้ำโขง หน้าวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน ตรงข้ามกับบ้านเวินเหนือ ฝั่งเมืองหินบูน แขวงคำม่วน สปป.ลาว**

ขณะนี้ระดับน้ำโขงลดลง จนทำให้โขดหินที่ประทับรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง อายุราว 2,000 ปี ได้เริ่มโผล่ขึ้นเหนือน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ++

รอยพระพุทธบาทเวินปลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย-ลาว เคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณ ซึ่งในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ถือว่าในรอบ 1 ปี จะโผล่ขึ้นมาให้ประชาชน **

นักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนนักท่องเที่ยว จะเดินทางมากราบไหว้สรงน้ำในช่วงหน้าแล้งและช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี++


สำหรับรอยพระพุทบาทเวินปลา แห่งนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีความสำคัญมากและถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุสมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก-

หรือกว่า 2,500 ปี มาแล้วโดยได้ระบุไว้ว่า ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ เดินทางมาเผยแพร่พระธรรมในชมภูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขง..

ได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาล และพญาปลาปากคำ ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกลายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาค..

พญาปลาปากคำ ได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไหว้กราบบูชา พระพุทธเจ้าจึงได้ประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้ คือ รอยพระพุทธบาทเวินปลา จนเป็นที่ปรากฎมาถึงทุกวันนี้..

โดย รอยพระพุทธบาทเวินปลา จะอยู่ห่างจากริมตลิ่งประมาณ 100 เมตร ในช่วงหน้าฝนน้ำโขงเพิ่มระดับ จะจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถมองเห็นได้ จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่น้ำโขงลดเท่านั้น**

ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กราบไหว้ ประชาชนทั้งชาวไทย ชาวลาว มาแต่อดีต และถือเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้มาร่วมกราบไหว้ สรงน้ำ**

ขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 ปีมีครั้งเดียว ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง หลังรอยพระพุทธบาทเวินปลา ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เวินพระบาทร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ **

จะร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงตามประเพณี และสร้างสะพานเชื่อมลงไปให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ไปชม และกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงหน้าฝนที่ไม่สามารถเห็นได้**

ก็สามารถกราบไหว้บูชา รอยพระพุทธบาทเวินปลาจำลอง ที่จัดสร้างไว้ภายในวัด**